Oorsprong

Om tot het volle begrip te komen waar Herendispuut Χάος vandaan komt en waar het in grote lijnen voor staat volgt op deze pagina de beknopte historie van ons trotse onafhankelijke herendispuut.

Een club studenten uit Enschede besloot in de loop van 2007 om diverse onderlinge vriendschapsbanden eens met elkaar te combineren. Na een paar uiterst gezellige avonden en de constatering van opvallende overeenkomsten werd er besloten om Herendispuut Χαος op te richten. Voor het dispuut werd gekozen om een wat formelere vorm aan de hechte vriendengroep te geven en de naam is gebaseerd op typerende eigenschappen die binnen dit dispuut bij de leden tot uiting komen.

Χάος, (het oud-Griekse woord voor Chaos, betekent ‘leegte’) is in de Griekse mythologie Het Niets waaruit de eerste Griekse goden ontstonden. Het is een bodemloos gat waar alles eindeloos valt; niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. In deze mythologie is Χάος de Bron waaruit de Aarde en zelfs de Goden zijn voortgekomen.

In Metamorfosen van Ovidius wordt Χάος beschreven als een ruwe, onverwerkte en onaangepaste massa. De moderne betekenis van het woord ‘chaos’ is dan ook ’totale wanorde’. In de wiskunde wordt Χάος beschreven als een mathematische onzekerheid die wordt veroorzaakt door onbekende factoren.

Herendispuut Χάος kan het beste aan de hand van de hier bovenstaande typeringen worden beschreven. Alle facetten uit de mythologie en zelfs de wiskunde zijn op ons van toepassing en zijn op onverwachte manieren herkenbaar binnen het dispuut. Zo is iedere Χάοοt onderhevig aan een eeuwige val. Tijdens deze val sleurt hij alles in zijn omgeving mee. Dit heeft tot gevolg dat hij zaken in beweging zet. Dit kan door personen zowel positief als negatief worden ervaren. Als zijnde de Bron, komt alles voort uit Χάος, het goede en het kwade.

Het herendispuut Χάος is een ruwe onaangepaste massa. Onder het motto van ruwe bolster, blanke pit. Dit heeft tot gevolg dat Χάοοten regelmatig de neiging hebben om de zaken op stelten te zetten. Deze drang is individueel vaak nog te onderdrukken, maar zeker wanneer er meerdere Χάοοten samenkomen is er niet te voorspellen wat zij nu weer gaan uitvoeren.

De onvoorspelbaarheid die hierboven wordt beschreven sluit ook aan bij de wiskundige beschrijving van Χάος. Je weet nooit met zekerheid te zeggen wat er gaat gebeuren, maar het is in elk geval verschrikkelijk gaaf.